wyznaczanie granic działki

Wszelkie dyskusje dot. inwestycji i spraw wspólnotowych
mecz
Posty: 10
Rejestracja: poniedziałek, 26 października 2009, 15:08
Kontakt:

Re: wyznaczanie granic działki

Postautor: mecz » wtorek, 10 grudnia 2013, 10:00

1) Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami, art. 93, mówi:

3b. Jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w których nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części.

2) Księgi wieczyste zawierają imię, nazwisko i PESEL właściciela. W KW nie ma zapisu historii adresów właściciela nieruchomości. W akcie notarialnym nie aktualizuje się danych osobowych, branie stamtąd adresów do korespondencji według stanu być może jeszcze na rok 2008 to nieporozumienie. Sprawa tych adresów nadaje się dla GIODO.

Pozdrawiam, mecz

miromm
Posty: 34
Rejestracja: czwartek, 12 września 2013, 11:13
Kontakt:

Re: wyznaczanie granic działki

Postautor: miromm » wtorek, 10 grudnia 2013, 17:42

Maff,
Tak jak pisalem wczesniej i na bazie info przytoczonych przez Mecz'a z postu powyzej powinniscie bezwglednie dochodzic zrodla "wycieku" danych dotyczacych waszych wszystkich wlascicieli we WM O56 i zglosic to asap do PG i GIODO. Wykorzystanie tych danych przez osoby lub podmiot w sposob nieuprawniony kiedy nie jest on Wlascicielem ani zgloszonym administratorem tej bazy jest surowo KARANE.
KARANE jest takze nieuprawnione udostepnienie takich danych wrazliwych na rowni z ich wykorzystaniem.
Wskazane Urzedy i Organy Scigania maja Obowiazek z urzedu rozpoczac dochodzenie i ukaranie winnych zaniedban.
pzdr.,
mirro
:mrgreen:

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: wyznaczanie granic działki

Postautor: maff1 » środa, 18 grudnia 2013, 23:42

byłem obecny podczas okazania granic. Poza panem Łukaszem, był jeszcze jeden właściciel.
Geodeta uprawniony pan Marcin Wachulski, z dużą niechęcią na koniec spotkania przyznał sie że to on ma sprzadzić projekt podziału. A ja na to że jak to sobie wyobraża skoro pod spodem jest inna KW, a większość nieruchomości to budynek.
A on na to że on proponuje podział, a o tej reszcie ma zadecydować sąd.
A ja na to że jeśli sporządzi projekt podziału to my jako wspólnota składamy doniesienie do prokuratory o przekroczenie uprawnień.
a oto treść maila skierowana kilka dni temu do zarządu WM i administracji:
oczywiście nie wiemy czy pan Marcin Wachulski odważy sie sporządzić projekt podziału. Ale z rozmowy wynikało że tak. I że nie przyjmuje do wiadomości że nieruchomość gruntowa prawie pokrywa się z nieruchomością budynkową.
jeśli taki projekt pojawi się myślę że jako wspólnota powinniśmy zareagować mając na względzie że taki projekt jest poświadczeniem nieprawdy przez osobę uprawnioną do wystawienia stosownego dokumentu.
http://www.poradaprawna.pl/porady/poswi ... 29894.html
Przestępstwo poświadczenia nieprawdy w dokumencie uregulowana jest w art. 271 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje, iż „Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć za „wypadek mniejszej wagi”. W komentarzach przyjmuje się, że taka sytuacja występuje przede wszystkim gdy okoliczność, której dotyczył dokument miała niewielkie znaczenie prawne, lub jeśli dokument nie został wykorzystany w obrocie prawnym.
Przestępstwo z art. 271 § 1 polega na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w autentycznym dokumencie wystawionym przez osobę składającą takie poświadczenie (fałsz intelektualny). Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też ich przeinaczeniu albo zatajeniu. Potwierdzenie to może mieć charakter odrębnego dokumentu, może też być częścią innego dokumentu.

a oto co mówi gazeta.pl edu (choć nie jest to wykładnia prawa)
http://edu.gazeta.pl/edu/h/Podzia%C5%82 ... mo%C5%9Bci

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu z niej części przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela – podział prawny (cywilny). W ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.

Akty prawne:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 261/04 poz. 2603).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

Pan Wachulski zdaje się nie zauważa w/w aktów prawnych
i dalej czytamy:

Wstępny projekt podziału zawiera:

opis i położenie nieruchomości,
granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu,
linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a jej podział powodowałby także podział tego budynku,
powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu.

Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opiniuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie do SKO.

------------------
Geodeta chce udawać że na nieruchomości budynku NIE MA!.
I tu znowu pojawia sie to co sygnalizowałem wcześniej. To nie sąd będzie rozstrzygał podział, tylko najpierw inne "organy". A potem SKO. itd. Sąd powszechny nie ma tu właściwości. A SKO zajmie się dopiero gdy pojawi sie skarga na decyzję.
To co robi Wachulski i PK3 to jakiś nonsens.


owszem, w przypadku braku zgody na podział można wystąpić do sądu z wnioskiem zniesienia współwłasności, ale... rzecz w tym że nasza zgoda nie ma znaczenia. Bo prawo stanowi inaczej. O czym geodeta uprawniony powinien wiedzieć.
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: wyznaczanie granic działki

Postautor: maff1 » środa, 1 stycznia 2014, 17:04

a co mówi SN w tej sprawie (to że orzeczenie głównie odnosi sie do sprzedaży gruntu z budynkiem tylko pozornie nas nie dotyczy, bo z treści sentencji wynika że jest inaczej - podkreślenia moje.)
http://prawo-nieruchomosci.krn.pl/Podzi ... 2_330.html
Podział budynku a sprzedaż związanego z nim gruntu

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, nie jest możliwa sprzedaż jednej z dwóch działek bez sprzedaży części budynku znajdującego się na niej. Podział nieruchomości musi odpowiadać zasadom logicznym i nie może naruszać generalnej reguły, że budynki i inne urządzenia trwale związane z gruntem są częścią składową nieruchomości. Tam, gdzie przebiega granica działki, przebiega też granica rozgranicząjąca budynek na dwie części. O własności budynku, który jest trwale związany z gruntem decyduje zawsze własność gruntu.

W sprawie, która trafiła do sądu, właścicielka gruntu pozwoliła na wybudowanie na nim budynku mieszkalnego, a następnie działka została podzielona na dwie w ten sposób, że na jednej znalazła się 1/3 wzniesionego budynku, a na drugiej 2/3. Po pewnym czasie jedna z działek została sprzedana, jednak wolą sprzedających była sprzedaż tylko działki bez części budynku, który się na niej znajdował. Nowy właściciel uznał jednak, że wraz z działką nabył 1/3 część budynku, który znalazł się na jego działce, i wystąpił do sądu o eksmisję. Sąd I instancji oddalił żądanie, a Sąd II instancji uznał, że w sprawie występuje zagadnienie prawne, które wymaga rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Pytanie prawne dotyczyło jednak ważności umowy zawartej z pominięciem sprzedaży budynku, a mianowicie: czy umowa przeniesienia własności dotycząca części działki bez części domu była w ogóle dopuszczalna. Sąd Najwyższy odpowiedział, że umowa przeniesienia własności części nieruchomości bez jednoczesnego podziału znajdującego się na niej budynku jest nieważna.

Uchwała Sądu Najwyższego 26.04.2007 sygn. III CZP 27/07

c.b.d.u.
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości