podatek od nieruchomości - garaż

Wszelkie dyskusje dot. inwestycji i spraw wspólnotowych
ulkan
Posty: 93
Rejestracja: sobota, 5 września 2009, 09:56
Kontakt:

podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: ulkan » poniedziałek, 12 marca 2012, 12:32

Garaż, który stanowi część budynku mieszkalnego, mimo użytkowego charakteru podlega, tak jak mieszkanie, niższej stawce podatku od nieruchomości

Tak wynika z dwóch precedensowych orzeczeń, które wczoraj zapadły przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygnatury akt II FSK 733/10 II FSK 335/10).

To bardzo korzystne dla podatników stanowisko oznacza, że gminy będą musiały zmienić dotychczasową praktykę opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości.

W sprawach, które stały się kanwą precedensowego rozstrzygnięcia, chodziło o podatek od nieruchomości za lata 2009 i 2010. Konkretnie o stawki zastosowane do opodatkowania garażu.

Jedna stawka

Małżonkowie C., właściciele garażu, który kupili wraz z mieszkaniem, uznali, że prezydent miasta bezprawnie wyliczył im podatek według stawek od pozostałych gruntów oraz od pozostałych budynków lub ich części (są wyższe niż te obowiązujące w wypadku mieszkań). Ich zdaniem garaż powinien być opodatkowany tak samo jak mieszkanie.

Ich argumenty nie przekonały jednak organu odwoławczego. W ocenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wypisu z rejestru gruntów wynika, że podatnicy mają prawo własności do części działki w odniesieniu do garażu i do lokalu mieszkalnego. Nabycie garażu jako lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość prowadzi do tego, że lokal ten staje się odrębnym przedmiotem podatku od nieruchomości.

Zdaniem SKO odrębność lokali garażowych i mieszkalnych oznacza, że garaż nie może być postrzegany jako część lokalu mieszkalnego. Dlatego nawet jeśli znajduje się w bryle budynku, to nie dzieli losów całego domu, gdyż stanowi odrębną od gruntu i budynku nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania.

Sprawa trafiła do sądu. W skardze podkreślono, że ustanowienie odrębnej własności lokalu garażowego w budynku mieszkalnym nie powoduje wzrostu stawki podatku od nieruchomości. Ustawodawca nie zróżnicował stawek podatkowych dla nieruchomości położonych w budynkach mieszkalnych, będących częściami tych budynków, ze względu na funkcję mieszkalną albo niemieszkalną.

Sąd pierwszej instancji nie zgodził się z tą argumentacją. Rację właścicielowi garażu przyznał dopiero NSA. Sąd ten zwrócił uwagę, że w zakresie podatku od nieruchomości ustawodawca nie odnosi się do pojęcia lokalu.

Mamy XXI wiek

To, że odrębna nieruchomość jest lokalem, o niczym nie przesądza. Opodatkowane są bowiem nie lokale, ale budynki i ich części.

– Garaż, mimo niemieszkalnego charakteru, ponieważ stanowi część budynku mieszkalnego, jest opodatkowany jak część budynku mieszkalnego – podkreślił sędzia NSA Jacek Brolik.

Sąd ponadto przypomniał, że w XXI wieku garaż nie jest niczym nadzwyczajnym i pozwala w pełni zrealizować funkcje mieszkalne. Nie ma znaczenia, że jest lokalem użytkowym, bo stanowi część budynku mieszkalnego.

Dwa wyroki wydane w tej sprawie są prawomocne.

Kristoforos
Posty: 199
Rejestracja: poniedziałek, 26 października 2009, 20:53
klatka: III
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: Kristoforos » poniedziałek, 12 marca 2012, 16:23

Czyli co teraz z tym powinniśmy zrobić? Ktoś to przeszedł? Wykorzystał?
A tak w ogóle, to co roku dostawałem informację o wysokości podatku w okolicach lutego. W tym roku jeszcze nic nie dostałem. Jak jest u innych?

roman-b
Posty: 70
Rejestracja: sobota, 21 listopada 2009, 05:19
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: roman-b » poniedziałek, 12 marca 2012, 20:12

w sobotę ktoś roznosił listy
stawka za mieszkanie 0,7 za garaz 7,36
rozumiem, ze trzeba sie odwolac...

Marcin
Posty: 68
Rejestracja: czwartek, 13 sierpnia 2009, 12:59
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: Marcin » wtorek, 13 marca 2012, 07:25

Ja się odwoływałem w tamtym roku do SKO. Decyzja miasta została podtrzymana.
Ciekawe jak decyzja NSA wpłynie na stanowisko urzędów.
Jeżeli ktoś się nie odwoływał to może spróbować.
M

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: maff1 » wtorek, 13 marca 2012, 09:49

jak rozumiem wyrok nie jest prawomocny.
I nie mam złudzeń że będą odwołania do WSA.
Bo koszt prawników to maleńka cząstka tego co gminy mogą złupić na właścicielach.

ale
Sąd ponadto przypomniał, że w XXI wieku garaż nie jest niczym nadzwyczajnym i pozwala w pełni zrealizować funkcje mieszkalne.
boskie :D
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.

ulkan
Posty: 93
Rejestracja: sobota, 5 września 2009, 09:56
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: ulkan » wtorek, 13 marca 2012, 10:31

Wyroki są prawomocne.
NSA jest najwyższą instancją i nie ma się już gdzie odwoływać. Wyroki NSA są ostateczne.
WSA czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny jest niższą instancją niż Najwyższy Sąd Administracyjny czyli napewno do niego nie można się odwoływać od wyroków NSA.

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: maff1 » wtorek, 13 marca 2012, 10:59

super że mnie poprawiłaś - coś pokręciłem.
ale ten dodatkowy komentarz jest szalenie istotny, Bo to oznacza że sprawa przeszła przez niższe instancje i nie ma przebacz dla gmin.
Istnieje jeszcze kasacja, ale wątpię by coś zmieniła.
Czy te wyroki oznaczają że mamy prawo wystąpić o zwrot nadpłat za ubiegłe lata?
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.

ulkan
Posty: 93
Rejestracja: sobota, 5 września 2009, 09:56
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: ulkan » wtorek, 13 marca 2012, 11:17

cd
wprawdzie NSA uchylił wyrok i przekazał do WSA sprawę do ponownego rozpatrzenia, ale WSA musi wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrywaniu sprawy wykładnie prawa zawartą w prawomocnym orzeczeniu NSA.
Wydaje mi się,że można spróbować się odwoływać i w oparciu o Wykładnie prawa zawartą w orzeczeniu NSA która jest zobowiązująca.

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: maff1 » wtorek, 13 marca 2012, 11:42

no to co z tym zrobić?
cytuję za forum wspolnoty.net - wątek pt. Opodatkowanie garaży - uchwała 7 sędziów NSA
http://wspolnota.net.pl/orzecznictwo-ad ... gara%C5%BC

"Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. akt II FPS 4/11

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:
Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski,
Sędzia NSA Tomasz Kolanowski (sprawozdawca),
Sędzia NSA Jan Rudowski (współsprawozdawca),
Sędzia NSA Grzegorz Krzymień,
Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak,
Sędzia NSA Antoni Hanusz,
Sędzia NSA Tomasz Zborzyński,

Protokolant Iga Szymańska-Wnęk,

po rozpoznaniu w Izbie Finansowej na posiedzeniu jawnym w dniu 13 lutego 2012 r. z udziałem prokuratora Prokuratury Generalnej Anny Podsiadło zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 535/10 w sprawie ze skargi kasacyjnej T.K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Bk 430/09 w sprawie ze skargi T.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 10 sierpnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży stanowiących przedmiot odrębnej własności, usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w którym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przedstawiono do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: "Czy w świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy?". podjął następującą uchwałę:

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy.

------------------------------------------------------------------
Uwaga: Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcia zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej. Zagadnienie rozstrzyga skład 7 sędziów NSA, a uchwała ma bezwzględną moc wiążącą i to nie tylko w danej sprawie.
----
Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (stawki zaktualizowane na 2012 rok):
Cytuj:
Art. 5. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.
------
Powyższa uchwała NSA dla właścicieli lokali skutkuje następująco:
- jeżeli garaż położony w budynku mieszkalnym jest częścią wspólną nieruchomości (właścicielom lokali przysługuje prawo wyłącznego korzystania z oznaczonych miejsc postojowych) - to stawka podatku wynosi jak dla części mieszkalnej budynku - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- jeżeli garaż położony w budynku mieszkalnym jest odrębnym lokalem (ma urządzoną księgę wieczystą, a właściciele lokali posiadają udziały w lokalu garażowym) - to stawka podatku wynosi jak dla pozostałej części budynku - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- jeżeli pojedynczy lub wielostanowiskowy garaż jest odrębnym budynkiem - to stawka podatku wynosi - 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.

maff1
Posty: 802
Rejestracja: środa, 12 sierpnia 2009, 18:01
klatka: III
piętro: IV
Kontakt:

Re: podatek od nieruchomości - garaż

Postautor: maff1 » wtorek, 13 marca 2012, 11:57

pogooglowałem, i obawiam sie że przytoczone sprawy są nieobowiązujące.
bo nie sa z marca tego roku tylko z 12.10.2011r., możemy o nich przeczytać np. tu:
http://www.edukacjaprawnicza.pl/newslet ... 33510.html
a tu sentencja i uzasadnienie 733
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F3998D731F

a ten przytoczony powyżej z lutego 2012 raczej ucina dyskusję :(

pozostaje nam tylko inicjatywa ustawodawcza czyli 99999 głosów w tej sprawie - bo mój już policzyłem.
Bo rozwiązanie prawne przyjęte przez dewelopera, bez konsultacji z przyszłym właścicielem tak daleko odmiennie różnicuje właścicieli garaży.
Stop przemocy wobec kobiet
http://www.cpk.org.pl/index.php?Itemid=1
"pozdrowienia" dla niedojrzałego pajaca z P.


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości